G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Interval for kontrol af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Angivet i det maksimale antal måneder mellem hver kontrol 

    Placeret indendørs og ikke frit tilgængelig Placeret udendørs1) eller frit tilgængelig2) 
CE-mærket  

Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket, har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet3)

Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden, der er CE-mærket, har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet 3)

Løfteplatforme til persontransport med lukket4) stol, der er CE-mærket, har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet 3)

Trappeløbselevatorer til persontransport, der er CE-mærket, har automatisk elektronisk overvågning af sikkerhedsfunktioner og som afrapporterer status mindst 1 gang i døgnet 3) 

 12 mdr.  12 mdr.

Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket og har lukket 4) stol

Løfteplatforme til persontransport, der er CE-mærket og har lukket 4) stol

 6 mdr.  3 mdr.

Løfteplatforme til persontransport, der er CE-mærket og med åben stol  

 3 mdr.  2 mdr.
Ikke CE-mærket 

Personelevatorer og person-godselevatorer, der ikke er CE-mærket

Løfteplatforme til persontransport, der ikke er CE-mærket 

 3 mdr.  2 mdr.
Personelevatorer og person-godselevator uden hastighedsstyret fang    2 mdr.  2 mdr.
Paternostre    1 mdr.  1 mdr.
  Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden  6 mdr.  3 mdr.
Rulletrappe og -fortov    6 mdr.  3 mdr.
Trappeløbselevator til persontransport    6 mdr.  3 mdr.
Tandhjulsbaner til persontransport   3 mdr.  2 mdr.

1) Ved udendørs forstås, at mindst én etagedør er placeret udendørs eller til det fri.
2) Ved frit tilgængelig forstås elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der primært benyttes af forskellige besøgende uden adgangsbegrænsning i form af låse, adgangskort o.l. Frit tilgængelige elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner kan fx være på hospitaler, stationer, i lufthavne, i indkøbscentre o.l.
3) Det er en forudsætning for at anvende det reducerede kontrolinterval på 12 måneder, at der i certificeringen af den sagkyndige virksomhed indgår systemer og processer, som sikrer, at der foretages de nødvendige handlinger ved afrapportering af statuslog, herunder også hvis logafrapporteringen fejler.
4) Ved lukket stol forstås, at elevatorstolen er fuldstændigt lukket med vægge, loft og stoldør.

Indhold

Indhold

Henter PDF