Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Skibe m.v.

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

3.1. Bilagets område

a. Arbejde med produkter på skibe og skibselementer, der udføres på værfter som led i værftsarbejde og arbejde, der må ligestilles hermed.

b. Arbejde med produkter på store konstruktioner og dele hertil, der udføres på værfter.

3.2. Definitioner

3.2.1. Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation

Fritliggende arbejdssteder, hvor luftbevægelse kan påvises. Luftbevægelsen skal kunne lede den luftforurening, der opstår ved malearbejdet, bort fra den beskæftigedes åndedrætszone.

3.2.2. Udendørs arbejdssteder med stillestående luft

Arbejdssteder, hvor luftbevægelser ikke kan påvises.

3.2.3. Rum uden opdeling

Rum, hvor ensartet luftskifte ikke hindres af opdeling eller andre konstruktionsdele.

3.2.4. Rum med opdeling (Multirum)

Rum, der er opdelt af dragere, bundstokke, båseinddelinger eller lignende, der kan hindre et ensartet luftskifte.

3.2.5. Malehaller

Malehaller er ventilerede haller, som kan accepteres til malearbejde.

3.2.6. Lette overdækninger (udført af presenninger eller andet teltduglignende materiale)

Overdækninger, der muliggør en vis luftcirkulation gennem åbninger og utætheder.

3.3. Sikkerhedsforanstaltninger

3.3.1. Procesventilation

Der skal etableres procesventilation, som angivet i skema III.1.

Procesventilation skal etableres som en mekanisk udsugning, der såvidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Blanding og opbevaring af produkter til malearbejde skal ske under mekanisk udsugning eller i særligt indrettede lokaler med mekanisk ventilation.

3.3.2. Personlige værnemidler

Det er angivet i skema III.2., hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og for tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1., "Personlige værnemidler".

Skema III.1 - Krav til etablering af ventilation

Kodenr. Indendørs, rum om bord
  Rum uden opdeling Rum med opdeling (multirum)
Tallet før stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign Sprøjte
00- Ingen Procesventilation Ingen Procesventilation
0- x)Proces-ventilation Procesventilation x)Proces-ventilation Procesventilation
1- x)Proces-ventilation Procesventilation x)Proces-ventilation Procesventilation
2- Procesventilation Procesventilation Procesventilation Procesventilation
3- Procesventilation Procesventilation Procesventilation Procesventilation
4- Procesventilation Procesventilation Procesventilation Procesventilation
5- Procesventilation Procesventilation Procesventilation Procesventilation

x) Ved kortvarigt arbejde, fx pletspartling, -maling og efterreparation i begrænset omfang (maximalt 1 time pr. dag) kræves ikke procesventilation.

xx) Ved kortvarigt arbejde, fx pletspartling, -maling og efterreparation i begrænset omfang (maximalt 1 time pr. dag) kræves ikke hallens ventilation i drift.

*** Indvendig på sektioner, se indendørs, rum om bord (rum uden opdeling eller rum med opdeling (multirum)).

Skema III.1 fortsat - Krav til etablering af ventilation

Kodenr. Malehaller
  Rum uden opdeling Rum med opdeling (multirum)
Tallet før stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Ingen Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning
0- x)Proces-ventilation Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning x)Proces-ventilation Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning
1- x)Proces-ventilation Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning x)Proces-ventilation Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning
2- xx)Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning xx)Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning
3- xx)Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning xx)Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning
4- xx)Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning xx)Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning
5- Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning Hallens ventilation i drift samt supplerende mekanisk udsugning

Skema III.1 fortsat - Krav til etablering af ventilation

Kodenr. Malehaller   Lette overdækninger
(udført af presenninger og andet teltduglignende materiale)***  
  Udvendig sektioner, åbne sektioner   Udvendig på sektioner, åbne sektioner  
Tallet før stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen Hallens ventilation i drift Ingen Proces-ventilation
0- Ingen Hallens ventilation i drift Ingen Proces-ventilation
1- xx)Hallens ventilation i drift Hallens ventilation i drift Ingen Proces-ventilation
2- xx)Hallens ventilation i drift Hallens ventilation i drift x)Procesventilation Proces-ventilation
3- xx)Hallens ventilation i drift Hallens ventilation i drift x)Procesventilation Proces-ventilation
4- xx)Hallens ventilation i drift Hallens ventilation i drift Procesventilation Proces-ventilation
5- Hallens ventilation i drift Hallens ventilation i drift Procesventilation Proces-ventilation

Skema III.2 - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

  Udvendig på skibssektioner    
Kodenr. Skibssektionen placeret udendørs    
  Naturlig ventilation   Stillestående luft  
Tallet før/efter stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen særlige Helmaske med kombifilter
r)
Ingen særlige Helmaske med kombifilter
r)
0- Ingen særlige Helmaske med kombifilter
r)
Ingen særlige Helmaske med kombifilter
r)
1- Ingen særlige Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
Ingen særlige Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
2- Ingen særlige Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
Gasfiltermaske
b), r)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
3- Gasfilter-maske
c), d), r)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske
f), l)
Luftforsynet helmaske
g)
4- Øjenværn, luftforsynet halvmaske
f), l)
Luftforsynet helmaske
g)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske
f), l)
Luftforsynet helmaske
g)
5- Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske
-1 Handsker
h), i), k)
Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker
h), i), k)
Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt
-2 Handsker
h), i), k)
Luftforsynet halvmaske
e), l),
øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
Handsker
h), i), k)
Luftforsynet halvmaske
e), l),
øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
-3 Handsker
i), k)
Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker
i), k)
Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt
-4 Handsker, ansigts-skærm, hætte eller hjelm, beskyttel-sesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt
-5 Handsker, ansigts-skærm, hætte eller hjelm, beskyttel-sesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt
-6 Handsker, ansigts-skærm, hætte eller hjelm, beskyttel-sesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt

Skema III.2 fortsat - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Kodenr. Udvendig på skibssektioner    
  Skibssektionen placeret i malehal   Skibssektionen placeret under overdækninger (udført af presenninger og andet teltduglignende materiale)  
Tallet før/efter stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen særlige Helmaske med kombifilter
r)
Ingen særlige Helmaske med kombifilter
r)
0- Ingen særlige Helmaske med kombifilter
r)
Ingen særlige Helmaske med kombifilter
r)
1- Ingen særlige Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
Ingen særlige Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
2- Gasfilter-maske
b), r)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
Gasfiltermaske
b), r)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske
g), l)
3- Øjenværn, luftforsynet halvmaske
f), l)
Luftforsynet helmaske
g)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske
f), l)
Luftforsynet helmaske
g)
4- Øjenværn, luftforsynet halvmaske
f), l)
Luftforsynet helmaske
g)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske
f), l)
Luftforsynet helmaske
g)
5- Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske
-1 Handsker
h), i), k)
Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt Handskerh), i), k) Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt
-2 Handskerh), i), k) Luftforsynet halvmaskee), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt Handskerh), i), k) Luftforsynet halvmaskee), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
-3 Handskeri), k) Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt Handskeri), k) Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt
-4 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt
-5 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt
-6 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt

Skema III.2 fortsat - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

  Indvendig i skibssektioner    
Kodenr. Skibssektionen placeret udendørs i malehal eller under lette overdækninger (udført af presenninger og andet teltduglignende materiale)    
  Rum uden opdeling   Rum med opdeling (multirum)  
Tallet før/efter stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen særlige Helmaske med kombifilterr) Ingen særlige Helmaske med kombifilterr)
0- Ingen særlige Helmaske med kombifilterr) Ingen særlige Helmaske med kombifilterr)
1- Gasfilter-maskeb), r) Øjenværn, luftforsynet halvmaskeg), l) Gasfiltermaskeb), r) Luftforsynet
helmaskeg)
2- Øjenværn, luftforsynet halvmaskeb), f), l) Øjenværn, luftforsynet halvmaskeg), l) Øjenværn, luftforsynet halvmaskef), l) Luftforsynet
helmaskeg)
3- Øjenværn, luftforsynet halvmaskef), l) Luftforsynet helmaske Øjenværn, luftforsynet halvmaskef), l) Luftforsynet helmaske
4- Øjenværn, luftforsynet halvmaskel) Luftforsynet helmaske Øjenværn, luftforsynet halvmaskel) Luftforsynet helmaske
5- Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske
-1 Handskerh), i), k) Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt Handskerh), i), k) Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt
-2 Handskerh), i), k) Luftforsynet halvmaskee), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt Handskerh), i), k) Luftforsynet halvmaskee), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
-3 Handskeri), k) Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt Handskeri), k) Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt
-4 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt
-5 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt
-6 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelses-dragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelses-dragt

Skema III.3 - Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde mod støv og afbrændingsprodukter

Klargøringsmetoder og -produkter Sikkerhedsforanstaltninger
Rensning for løstsiddende maling/belægning 
Skrabning Øjenværn, arbejdshandsker
Børstning med håndstålbørste Øjenværn, arbejdshandsker
Børstning med roterende stålbørste/ vinkelsliber Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker, ved særligt støvende arbejde overtræksdragt
Slibning og afstøvning 
Håndslibning på malet overflade Ingen særlige
Håndslibning på malet overflade, vandslibning Handsker
Håndslibning på spartelmasse under loft/dæk Støvfiltermaske, øjenværn
Håndslibning på spartelmasse i øvrigt Støvfiltermaske
Maskinslibning på alle overflader  
- med effektiv udsugning Øjenværn, arbejdshandsker
- uden effektiv udsugning Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker
Fjernelse af malinglag/belægninger 
Anvendelse af varmluftblæser Arbejdshandsker, gasfiltermaske1)
Afbrænding med flamme  
- små flader Helmaske med gasfilter, arbejdshandsker
- store flader Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker
Blæsning på alle overflader 
Blæsning, tør med lukket tilbagesug Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker
Højtryksspuling med rent vand Øjenværn, vandtæt dragt, arbejdshandsker
Højtryksspuling med sandtilsætning/ slaggetilsætning Ansigtsskærm, arbejdshandsker, vandtæt dragt, luftforsynet helmaske
Sandblæsning, tør fristråle Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker, hætte
Sandblæsning, våd fristråle Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker, hætte, vandtæt dragt

1) Ved arbejde udendørs og arbejde indendørs i store lokaler med god ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn. Dog skal gasfiltermaske anvendes ved udendørs arbejde i stillestående luft.

Noter til skemaer for personlige værnemidler

a) På små flader, fx vindueskarme og -rammer, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, fx pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

c) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbruger højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.

d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, fx en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

e) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang(maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

f) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang(maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

g) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang(maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

i) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm og enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.

k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved "indvendigt i tanke, siloer og lignende.".

n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved "indendørs stor flade". En niche er fx inden i et skab.

o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørsarbejde med produkter kodet 2-.

p) Ved effektiv naturlig ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn, hvis den forurenede luft ved effektiv naturlig ventilation blæses bort fra indåndingszonen.

q) Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

r) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

Indhold

Indhold

Henter PDF