Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 1. juli 2017 om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service

I medfør af § 3, nr. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, fastsættes:

§ 1. Følgende personer er sikret efter arbejdsskadesikringsloven:

  1. Børn og unge, der har døgnophold i opholdssteder efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5, eller døgninstitutioner efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6.
  2. Børn og unge på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2. Sikringen omfatter ikke børn og unge i familiepleje.

Stk. 3. Sikringen omfatter følgerne af skader, der er forårsaget af aktiviteter af enhver art, der naturligt er forbundet med opholdet. Sikringen omfatter ikke følgerne af rent private aktiviteter udenfor institutionen.

§ 2. Afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne kan tidligst træffes, når barnets eller den unges ophold på opholdsstedet eller i døgninstitutionen ophører.

Stk. 2. Årslønsfastsættelsen efter § 24 i lov om arbejdsskadesikring foretages efter et skøn under hensyn til barnets eller den unges eventuelle erhvervsindtægt i tiden forud for optagelsen i opholdsstedet eller døgninstitutionen, og til den udsigt til erhvervsindtægt, barnet eller den unge kunne have påregnet, hvis skaden ikke havde erhvervsmæssige følger.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1272 af 29. november 2006 om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 1. juni 2017

Troels Lund Poulsen / Søren Kryhlmand

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2017.

Indhold

Indhold

Henter PDF