Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Helkropsvibrationer

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. JUNI 2005 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet

Måling og vurdering af helkropsvibrationer foretages i henhold til kapitel 5, 6 og 7 og Annex A og B i ISO standard 2631-1 (1997).

Den daglige vibrationsbelastning A(8) af en person udregnes ved hjælp af formlen:

Formel til at beregne den daglige vibrationsbelstning a(8)

Hvor:

aw er den frekvensvægtede rms vibrationsstyrke i m/s2 i en af de tre på hinanden vinkelrette retninger, x, y og z

T er varigheden af eksponeringen med vibrationsstyrken aw

T0 er 8 timer

k er 1,4 for x og y-retningerne, og k er 1 for z-retningen.

Den daglige vibrationsbelastning udregnes separat for hver af de 3 retninger x, y og z. Vurderingen af eksponeringen baseres på den største af værdierne i henhold til de 3 retninger.

Hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsoperationer med forskellig vibrationsstyrke, udregnes den daglige vibrationsbelastning A(8) ud fra formlen:

Formel til at beregne den daglige vibrationsbelastning hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsopreationer med forskellig vibrationssstyrke

Hvor:

n er antallet af forskellige arbejdsoperationer i løbet af dagen

awi er vibrationsstyrken for arbejdsoperation i, og

Ti er varigheden af arbejdsoperation i.

Indhold

Indhold

Henter PDF