Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 6 - Indeslutning for industrielle processer, jf. § 12

Bilag 6 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1652 af 19. november 2020 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

På grundlag af vurderingen i § 3 kan det for en særlig proces eller delproces findes hensigtsmæssigt at udvælge og kombinere foranstaltninger fra flere af nedennævnte kategorier.

I tabellen betyder "anbefalet", at foranstaltningerne i princippet bør anvendes, med mindre resultaterne af vurderingen som omhandlet i § 3, giver udtryk for noget andet.

Indeslutningsforanstaltninger Indeslutningsniveau 2 Indeslutningsniveau 3 Indeslutningsniveau 4
Generelt
1. Levedygtige biologiske agenser skal håndteres i et lukket system Ja Ja Ja
2. Gasser fra det lukkede system skal behandles på en måde, der gør det muligt: At mindske udslip At forhindre udslip At forhindre udslip
3. Prøvetagning, tilsætning af materialer til et lukket system og overførsel af levedygtige biologiske agenser til et andet lukket system skal udføres på en måde, der: Mindsker udslip Forhindrer udslip Forhindrer udslip
4. Store mængder kulturvæske indeholdende levedygtige biologiske agenser må ikke fjernes fra det lukkede system, medmindre der er foretaget: Inaktivering ved anerkendte metoder Inaktivering ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder Inaktivering ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder
5. Tætningsanordninger skal være udformet med henblik på: At mindske udslip At forhindre udslip At forhindre udslip
6. Det kontrollerede område skal udformes således, at spild fra hele det lukkede system kan indesluttes   Anbefalet Ja
7. Det kontrollerede område skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion ved gennemrygning   Anbefalet Ja
Faciliteter
8. Der skal findes dekontaminerings- og vaskefaciliteter for personalet Ja Ja Ja
Udstyr
9. Indblæsnings- og udsugningsluften til det kontrollerede område skal være HEPA1) -filtreret   Anbefalet Ja
10. Det kontrollerede område skal have undertryk i forhold til atmosfæren   Anbefalet Ja
11. Det kontrollerede område skal være ventileret på passende vis for at minimere luftkontaminering Anbefalet Anbefalet Ja
Arbejdssystemer
12. Lukkede systemer2) skal placeres inden for et kontrolleret område Anbefalet Anbefalet Ja, konstrueret til formålet
13. Der skal anbringes mærke til angivelse af biologisk betinget fare, jf. bilag 3 Anbefalet Ja Ja
14. Kun adgang for autoriseret personale Anbefalet Ja Ja, via luftsluse3)
15. Personalet skal bære beskyttelsesbeklædning Ja, arbejdstøj Ja Ja, fuldstændig omklædning
16. Personalet skal tage brusebad, inden de forlader det kontrollerede område   Anbefalet Ja
Affald
17. Spildevand fra vaske og brusere inaktiveres, før det udledes   Anbefalet Ja
18. Spildevandsbehandling forud for den endelige udledning Inaktivering ved anerkendte metoder Inaktivering ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder Inaktivering ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder

1) HEPA: High efficiency particulate air.

2) Lukkede systemer: et system, som fysisk adskiller processen fra miljøet (f.eks. inkubatorkar, tanke osv.).

3) Luftsluse: Adgang skal ske gennem en luftsluse, som er et kammer, der er isoleret fra laboratoriet. Den rene side af luftslusen skal være adskilt fra den adgangsbegrænsede side ved omklædnings- eller brusefaciliteter og helst med indbyrdes afhængige døre.

Indhold

Indhold

Henter PDF