Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Mærke til angivelse af biologisk betinget fare, jf. § 6, stk. 1, nr. 1.

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1652 af 19. november 2020 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Mærke til angivelse af biologisk betinget fare

Symbolet er sort på gul baggrund

Henter PDF