Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Eksempler på arbejdsprocesser/virksomheder, der ikke er omfattet af § 61, stk. 1

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 835 af 16. juni 2023 om faste arbejdssteders indretning

Eksempler på arbejdsprocesser/virksomheder, hvor særlige faremomenter gør sig gældende

Arbejde med farligt støv, fx

 • asbest
 • kvarts
 • talkum

Giftstoffer, fx

 • cyan-, klor- og kviksølvforbindelser

Organiske opløsningsmidler, fx

 • toluen
 • xylen
 • acetone
 • triklorethylen
 • perklorethylen

Andre, fx

 • epoxy
 • polyurethan
 • styren

Ætsende, fx

 • stærke syrer og baser

eller med følgende arbejdsprocesser, fx

 • Sprøjtemaling
 • Svejsning
 • Lodning
 • Maling
 • Lakering
 • Trykning
 • Limning
 • Støbning (metal, plast)
 • Overfladebehandling
 • Andre kemiske processer

Anlæg med fx

 • Transportører
 • Støjende maskiner

Industriel produktion i større omfang, fx

 • Bryggerier
 • Slagterier
 • Væverier
 • Teglværker
 • Glasfabrikation
 • Savværker

Anlæg, der er så store, at huset må tilpasse sig anlægget fx

 • Stålværker
 • Kraftværker
 • Skibsværfter

Diverse:

 • Bygninger til korntørringsanlæg
 • Sygehuse
 • Virksomheder, der skal foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet efter bekendtgørelse nr. 370 af 19. april 2016 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

Indhold

Indhold

Henter PDF