Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F

Bilag 2 til Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 28. maj 202 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Gruppe 1 Sygdommens art:
2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin) Alle kræftformer
4-Aminobiphenyl Blærekræft
Aflatoksiner Leverkræft, galdegangskræft
Arsen og dets forbindelser Blærekræft
Benzidin Blærekræft
Beryllium og dets forbindelser Lungekræft
Bis(chloromethyl)ether og chloromethyl methyl ether (teknisk grad) Lungekræft (oat cell)
Cadmium og dets forbindelser Lungekræft
Erionit Mesotheliom
Etylenoxid Leukæmi
Formaldehyd Næsesvælgkræft, myeloid leukæmi
Hepatitis B-virus Leverkræft
Hepatitis C-virus Leverkræft
Krystallinsk kvarts (silika) Lungekræft
Nikkelforbindelser Næsehule- og bihulekræft
Passiv rygning Lungekræft
Radium-226 Knoglekræft, slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus (epitelial tumor)
Radium-228 Knoglekræft
Radon og “radondøtre” Lungekræft
Sennepsgas (svovlsennep) Lungekræft
Solstråling Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)
Talkum med asbestlignende fibre Lungekræft
Trikloretylen Nyrekræft
Træstøv Næsehule- og bihulekræft
Vinylklorid Primær leverkræft
Blandinger
Skiferolie Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)
Stenkulstjærebeg Lungekræft
Stenkulstjære Lungekræft
Ekspositionsbetingelser
Aluminiumsproduktion Lungekræft
Auramin, fremstilling af Blærekræft
Gummiindustri Blærekræft
Hæmatit-minedrift (under jorden) med radonudsættelse Lungekræft
Isopropylalkohol-fremstilling ved stærk sur proces Næsehule- og bihulekræft
Jern – og stålstøbning Lungekræft
Koksproduktion Lungekræft
Kulforgasning Lungekræft, blærekræft
Magenta, fremstilling af Blærekræft
Maler (erhvervsmæssig udsættelse som) Lungekræft
Møbel- og skabsproduktion Næsehule- og bihulekræft
Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre (erhvervsmæssig udsættelse for) Strubekræft, lungekræft
Støvle- og skofremstilling og -reparation Næsehule- og bihulekræft
Svejserøg opstået ved svejsning i metal Lungekræft
UV stråling opstået ved svejsning i metal Modermærkekræft (malignt melanom i øjet)
Gruppe 2A
Stoffer og grupper af stoffer
1,3-Butadien Lymfekræft, leukæmi
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte Blærekræft
4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA)) Blærekræft
Alfa-klorerede toluener og benzylklorid (kombineret) Lungekræft
Formaldehyd Næsehule- og bihulekræft
Ortho-Toluidin Blærekræft
Partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid Lungekræft
Styren og styren 7, 8-oxid Blodkræft, lymfekræft, Non-Hodgkins lymfom
Tetraklorethylen Blærekræft
Triklorethylen Leverkræft, galdegangskræft, Non-Hodgkin-lymfom
Uorganiske blyforbindelser Mavekræft
Bitumen ved asfalt-tagarbejde Lungekræft
Blandinger
Creosot Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)
Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler (erhvervsmæssig udsættelse ved sprøjtning og anvendelse) Lungekræft
Udstødningsgasser fra dieselmotorer Lungekræft, blærekræft
Ekspositionsbetingelser  
Frisør eller barber (erhvervsmæssig udsættelse som) Blærekræft hos mænd
Kunstglas, beholdere og lertøj (erhvervsmæssig udsættelse ved produktion af) Lungekræft
Olieraffinering (erhvervsmæssig udsættelse ved) Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose), og leukæmi

Indhold

Indhold

Henter PDF