Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Stikordsregister

Bilag 3 til Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 28. maj 2021 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 1. Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter skal være opfyldt jf. § 1, stk. 3.

Sygdom/påvirkning/begreb Gruppe
1,3-Butadien Gruppe F, Gruppe 2A
2-Naphtylamin Gruppe A, 17
2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin Gruppe F, Gruppe 1
4-Aminobiphenyl Gruppe F, Gruppe 1
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte Gruppe F, Gruppe 2A
4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA) Gruppe F, Gruppe 2A
A
Abrasion (tandslid) Gruppe G, 2
Acrylonitril Gruppe A, 3
Aflatoksiner Gruppe F, Gruppe 1
Aktinisk keratose (forstadie til hudkræft) Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Alfa-klorerede toluener og benzylklorid (kombineret) Gruppe F, Gruppe 2A
Allergisk alveolitis Gruppe C, 7
Aluminium Gruppe C, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Aluminiumsproduktion Gruppe F, Gruppe 1
Aminobifenyl Gruppe F, Gruppe 1
Ammoniak Gruppe A, 8
Amøbiasis Gruppe D, 3
Anhydrider Gruppe C, 5
Antracen Gruppe B, 1
Aplastisk anæmi Gruppe A, 16b
Arsen Gruppe A, 1, Gruppe F, Gruppe 1
Arthrosis coxae primaria bilateralis (slidgigt i begge hofteled) Gruppe E, 13
Arthrosis genus (slidgigt i knæled) Gruppe E, 9b
Asbest Gruppe C, 2
Asbestlignende fibre, talkum med Gruppe F, Gruppe 1
Asfalt Gruppe B, 1
Asfalt-tagarbejde (bitumen) Gruppe F, Gruppe 2A
Astma Gruppe A, 5, 9, Gruppe C, 6
Auramin Gruppe F, Gruppe 1
B
Barber- eller frisørarbejde hos mænd Gruppe F, Gruppe 2A
Beg Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1
Belastningsreaktion, posttraumatisk Gruppe I, 1
Benzen Gruppe A, 16b
Benzidin Gruppe A, 17
Benzoapyren Gruppe F, Gruppe 2A
Benzylklorid og alfa-klorerede toluener (kombineret) Gruppe F, Gruppe 2A
Beryllium, Berylliumlunge Gruppe A, 2, Gruppe F, Gruppe 1
Bicepstendinit Gruppe E, 6c
Bihuler, slimhindekræft i Gruppe F, Gruppe 1
Bihulekræft Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Bird breeder's lung Gruppe C, 6
Bis(cloromethyl)ether Gruppe F, Gruppe 1
Bitumen ved asfalt-tagarbejde Gruppe F, Gruppe 2A
Blodkræft (leukæmi) Gruppe A, 16b, Gruppe F, Gruppe 2A
Blodmangel (anæmi) Gruppe A, 16b
Bly Gruppe A, 11, Gruppe H, 2
Blyforbindelser, uorganiske Gruppe F, Gruppe 2A
Blærekræft Gruppe A, 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Blåsyre Gruppe A, 3
Brom Gruppe A, 15
Bronkitis, kronisk/KOL Gruppe C, 7
Bronchogent carcinom (lungekræft) Gruppe C, 2d
Bronchopulmonale sygdomme Gruppe C, 4 og 5
Brystkræft Gruppe E, 1
Bughindekræft (mesotheliom) Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1
Butadien Gruppe F, Gruppe 2A
Byssinosis Gruppe C, 7
C
Cadmium (kadmium) Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Caries, sukker og mel Gruppe G, 1
Chloromethylether Gruppe F, Gruppe 1
Cirrhosis hepatitis (skrumpelever) Gruppe A, 1
Conjunktivitis allergica Gruppe C, 5
Creosot Gruppe F, Gruppe 2A
Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser Gruppe A, 3
Cytomegalovirus Gruppe H, 1a
D
Dampe Gruppe C, 4, Gruppe C, 5
Denguefeber Gruppe D, 3
Depression Gruppe F, 2
Dieselmotorer Gruppe F, Gruppe 2A
Digitus saltans Gruppe E, 6a
Dimetylformamid Gruppe A, 17
Dyr, dyrisk materiale Gruppe D, 1
Dyr, dyriske produkter Gruppe C, 5b, Gruppe D, 1
Dyrisk protein Gruppe C, 6
Døvhed Gruppe E, 3
E
Eksem, toksisk Gruppe B, 3
Eksem, allergisk Gruppe A, 5, Gruppe A, 9, Gruppe B, 2
Ekstrem fysisk arbejdsbelastning Gruppe H, 3b
Enzymer Gruppe C, 5c
Epicondylitis lateralis (tennisalbue) Gruppe E, 6b i og ii
Epitelial tumor Gruppe F, Gruppe 1
Epoxyresiner Gruppe C, 5d
Erionit Gruppe F, Gruppe 1
Etylenoxid Gruppe F, Gruppe 1
F
Farmer's lung Gruppe C, 6
Farvestoffer Gruppe C, 5c
Fiksering af nakke Gruppe E, 7a
Flammehøvlingsrøg Gruppe C, 7
Fluor, fluorose Gruppe A, 15
Formaldehyd Gruppe F, Gruppe 1
Forstadier til hudkræft (aktinisk keratose) Gruppe F, Gruppe 1og 2A
Fosfor Gruppe A, 10
Fosgen Gruppe A, 3
Fosterskader Gruppe H
Framboesi Gruppe D, 3
Frisør- eller barberarbejde hos mænd Gruppe F, Gruppe 2A
Fysiske traumer Gruppe H, 4
Fysiske påvirkninger Gruppe E
Fødsel, for tidlig Gruppe H, 3b og 4a
G
Galdegangskræft Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Gammastråling Gruppe E, 1
Gigtiske forandringer (halshvirvelsøjlen) Gruppe E, 7
Glas (kunstglas, beholdere og lertøj) Gruppe F, Gruppe 2A
Glomerulonephritis Gruppe A, 16
Grå stær Gruppe E, 2
Gul feber Gruppe D, 3
Gummiindustri Gruppe F, Gruppe 1
H
Haresyge Gruppe H, 1h
Hepatitis Gruppe D, 2
Hepatitis B-virus Gruppe H, 1b, Gruppe F, Gruppe 1
Hepatitis C-virus Gruppe F, Gruppe 1
Hepatitis toxica Gruppe A, 3, Gruppe A, 16a, Gruppe A, 17
Herpes simplex Gruppe H, 1c
Hexan Gruppe A, 16c
Hjernebetændelse Gruppe H, 1e, Gruppe H, 2b
Hjerneskade, organisk Gruppe A, 3, Gruppe A, 6
Hjerneskade, toksisk Gruppe A, 11, Gruppe A, 16
Hjerneskade Gruppe A, 12
Hofteled, slidgigt i begge Gruppe E, 13
Hudkræft , herunder forstadier til hudkræft (aktinisk keratose) Gruppe A, 1, Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Hudsygdomme, allergiske Gruppe B, 2
Hudsygdomme, andre Gruppe B, 3
Hudsygdomme, præcancerøse Gruppe B, 1
Hudsygdomme Gruppe B
Hugsiddende stilling Gruppe E, 9
Human immundefekt-virus (HIV) Gruppe H, 1d
Hurtigt gentagne bevægelser Gruppe E, 6bii
Hvide fingre Gruppe E, 5
Hæmatit-minedrift med radonudsættelse Gruppe F, Gruppe 1
Hårtab Gruppe A, 13
I
IARC (bilag 2) Gruppe F
Infektion Gruppe D, 2
Infektioner, infektiøse Gruppe D, 1
Infektiøse sygdomme Gruppe D, Gruppe H, 1
Insektbekæmpelsesmidler (ikke-arsenholdige) Gruppe F, Gruppe 2A
Ioniserende stråling Gruppe E, 1
Isocyanater Gruppe A, 3, Gruppe C, 5d
Isoleringsstøv Gruppe C, 7
Isopropylalkohol-fremstilling Gruppe F, Gruppe 1
J
Jern - og stålstøbning Gruppe F, Gruppe 1
Jod Gruppe A, 15
K
Kadmium (cadmium) Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Kalvekastningsfeber Gruppe D, 1
Karpaltunnelsyndrom Gruppe E, 5 og 12
Kemiske stoffer Gruppe A, Gruppe H, 2; Gruppe F
Klor Gruppe A, 15, Gruppe F
Klorede opløsningsmidler Gruppe A, 16a
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte Gruppe F, Gruppe 2A
Knogle - og ledsygdomme Gruppe E, 5
Knoglekræft Gruppe F, Gruppe 1
Knæsygdomme Gruppe E, 8, 9a og 9b
Kobolt Gruppe A, 9
Kobolt (partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid) Gruppe F, Gruppe 2A
Koksproduktion Gruppe F, Gruppe 1
Komprimeret luft Gruppe E, 4
Korn- og foderstoffer Gruppe C, 7
Kraftbetonet Gruppe E, 6a, b og c
Krom Gruppe A, 5
Kromforbindelser Gruppe F, Gruppe 1
Kronisk bronkitis/KOL Gruppe C, 8
Kroniske nakke-skuldersmerter Se nakke-skuldersmerter
Kræft Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, 2c og d, Gruppe F
Kulbrinter Gruppe A, 16
Kulforgasning Gruppe F, Gruppe 1
Kulilte Gruppe A, 3
Kunstglas, beholdere og lertøj, produktion af Gruppe F, Gruppe 2A
Kunstharpiks Gruppe C, 5c
Kviksølv Gruppe A, 6
Kvælstof Gruppe A, 17
Kvælstofilter Gruppe A, 8
L
Larynx-cancer (strubekræft) Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1
Ledsygdomme Gruppe E, 5
Leishmaniose Gruppe D, 3
Lepra Gruppe D, 3
Lertøj, produktion af Gruppe F, Gruppe 1
Leukæmi Gruppe A, 16, Gruppe E, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Leverbetændelse Se hepatitis
Leverkræft Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Listeria Gruppe H, 1e
Luftfugtersyge Gruppe C, 7
Lungeasbestose Gruppe C, 2a
Lungebetændelse Gruppe A, 14
Lungefibrose Gruppe C, 3
Lungehinde (udbredt bindevævsdannelse) Gruppe C, 2b
Lungehindepletter (pleurale plaques, pletvise fortykkelser af lungehinden) Gruppe C, 2e
Lungekræft Gruppe A, 1, 5 og 9, Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Lungesygdom, obstruktiv Gruppe A, 3
Lungeskade Gruppe A, 8, 10, 12 og 15
Lungeødem Gruppe A, 10
Lymfekræft Gruppe F, Gruppe 2A
Lænderygsygdomme Gruppe E, 11
Løftearbejde Gruppe E, 11 og 13
M
Magenta Gruppe F, Gruppe 1
Malaria Gruppe D, 3
Maler Gruppe F, Gruppe 1
Maligne sygdomme Gruppe H, 3a
Maltafeber Gruppe D, 3
Mangan Gruppe A, 7
Mastoideus, processus (slimhindekræft i) Gruppe F, Gruppe 1
Mavekræft Gruppe F, Gruppe 1
Melcaries Gruppe G, 1
Menisksygdomme Gruppe E, 9a
Mental retardering Gruppe H, 2a
Mesotheliom Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1
Metallisk kobolt, partikler af, med wolframkarbid Gruppe F, Gruppe 2A
Metallunge, hård Gruppe A, 9
Methylbiskloranilin (MOCA) Gruppe F, Gruppe 2A
Methylkviksølv Gruppe H, 2a
Metylbutylketon Gruppe A, 16c
Microcephali Gruppe H, 2a og 3a
Miltbrand Gruppe D, 1
Mineralske olier Gruppe B, 1
Mushroom worker's lung Gruppe C, 6
Myeloid leukæmi Se leukæmi
Møbel- og skabsproduktion Gruppe F, Gruppe 1
N
Nakke-skuldersmerter Gruppe E, 7
Naphtylamin Gruppe A, 17
Nephritis Gruppe A, 11
Nephrotisk syndrom (nyreskade) Gruppe A, 6
Nervebetændelse Gruppe A, 1, 13 og 16c
Nervelammelser Gruppe E, 10
Neuropati Gruppe E, 5
Nikkel Gruppe A, 9 og Gruppe F, Gruppe 1
Nikkelforbindelser Gruppe F, Gruppe 1
Non-Hodgkin-lymfom Gruppe F, Gruppe 2A
Nyreskade Gruppe A, 4, 6, 11 og 16
Næse- og bihulekræft Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Næseskillevæg, perforation Gruppe A, 5
Næsesvælgkræft Gruppe F, Gruppe 1
O
Olieraffinering Gruppe 1, Gruppe 2A
Organisk hjerneskade Gruppe A, 3 og 6
Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser Gruppe A, 17
Organiske materialer Gruppe C, 6
Organiske opløsningsmidler Gruppe A, 16
Ornitose Gruppe D, 1
Ortho-Toluidin Gruppe F, Gruppe 1
Overarm (biceps) Gruppe E, 6c
P
Pappatacifeber Gruppe D, 3
Paralysis agitans (rystelammelse) Gruppe A, 7
Parasitære sygdomme Gruppe D, 1
Parvovirus B-19 Gruppe H, 1f
Passiv rygning Gruppe F, Gruppe 1
Peritendinitis Gruppe E, 6a
Persulfatsalte Gruppe C, 5
Pest Gruppe D, 3
Planter, planteprodukter Gruppe C, 5a
Plaques (pleurale) Gruppe C, 2e
Plejearbejde Gruppe E, 11c
Plettyfus Gruppe D, 3
Pleurale plaques uden lungeasbestose Gruppe C, 2e
Poliomyelitis Gruppe H, 1f
Polyneuropati Gruppe A, 1, 10, 11 og 16
Posttraumatisk belastningsreaktion Gruppe I, 1
Primær leverkræft Gruppe F, Gruppe 1
Processus mastoideus (slimhindekræft i) Gruppe F, Gruppe 1
Præcisionsarbejde Gruppe E, 7
Psykisk sygdom Gruppe I, 1
Q
Q-feber Gruppe D, 1
R
Radioaktivitet Gruppe H, 3a
Radium-226 Gruppe F, Gruppe 1
Radium-228 Gruppe F, Gruppe 1
Radon og radondøtre Gruppe F, Gruppe 1
Repetitivt Gruppe E, 7a
Retardering, mental Gruppe H, 1a, 1b, 2a og 2b
Rheumatoid arthrit Gruppe E, 7d
Rhinitis allergica Gruppe C, 5
Richettsia Gruppe D, 3
Rotator cuff-syndrom Gruppe E, 6c
Rotatorsener Gruppe E, 6c
Rubellasyndrom Gruppe H, 1g
Rygere Gruppe C, 7
Rygning (passiv) Gruppe F, Gruppe 1
Rystelammelse Gruppe A, 7
Røde hunde Gruppe H, 1g
Røg Gruppe C, 7
Røntgenstråling Gruppe E, 1
Råparaffin Gruppe B, 1
S
Salpetersyre Gruppe A, 8
Seneskedehindebetændelse Gruppe E, 6a
Sennepsgas (svovlsennep) Gruppe F, Gruppe 1
Silika (krystallinsk kvarts) Gruppe F, Gruppe 1
Siliciumforbindelser Gruppe C, 3
Silicose Gruppe C, 1
Skiferolie Gruppe F, Gruppe 1
Skjoldbruskkirtel, kræft i Gruppe E, 1
Skoldkopvirus Gruppe H, 1i
Skrumpelever Gruppe A, 1
Skulderled Gruppe E, 6c
Skulderåg Gruppe E, 7
Slibemiddel Gruppe G, 2
Slidgigt i begge hofteled Gruppe E, 13
Slidgigt i knæled Gruppe E, 9b
Slidgigt i lænderyggen Gruppe E, 11
Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne Gruppe A, 5
Slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus Gruppe F, Gruppe 1
Slimsæk Gruppe E, 8
Sod Gruppe B, 1
Solstråling Gruppe F, Gruppe 1
Springfinger Gruppe E, 6a
Stafylokokker Gruppe D, 2
Statisk belastning Gruppe E, 6c
Stenkulstjære Gruppe F, Gruppe 1
Stenkulstjærebeg Gruppe F, Gruppe 1
Stivkrampe Gruppe D, 1
Strubekræft Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1
Stråleenergi Gruppe E, 2
Stråling (ioniserende) Gruppe E, 1
Stråling (radioaktivitet) Gruppe H, 3a
Styren og styren-7, 8-oxid Gruppe F
Stær, grå Gruppe E, 2
Støj Gruppe E, 3
Støv Gruppe C, 4, 5 og 7
Støvle- og skofremstilling Gruppe F, Gruppe 1
Sukker- og melcaries Se caries
Svampesporer Gruppe C, 6
Svejsning Gruppe C, 7
Svovlbrinte Gruppe A, 12
Svovldioxid Gruppe A, 12
Svovlsennep (sennepsgas) Gruppe F, Gruppe 1
Svovlsyre Gruppe A, 12, Gruppe F, Gruppe 1
Synsforstyrrelser Gruppe A, 13
Syretåger (stærke uorganiske, indeholdende svovlsyre) Gruppe F, Gruppe 1
T
Talkum med asbestlignende fibre Gruppe F, Gruppe 1
Tallium Gruppe A, 13
Tandslid Gruppe G, 2
Tendinit, biceps (overarm) Gruppe E, 6c
Tendinit, skulder Gruppe E, 6c
Tendinitis Gruppe E, 6a
Tendovaginitis Gruppe E, 6a
Tennisalbue Gruppe E, 6b
Tetraklorethylen Gruppe F, Gruppe 2A
Tilbagefaldsfeber Gruppe D, 3
Tjære Gruppe B, 1
Toksiske eksemer Gruppe B, 3
Toksisk hjerneskade Gruppe A, 11 og 16
Toxoplasmose Gruppe H, 1h
Traumer, fysiske Gruppe H, 4
Triklorethylen Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Tropesygdomme Gruppe D, 3
Trypanosomiasis Gruppe D, 3
Træforarbejdning Gruppe C, 7
Træstøv Gruppe F, Gruppe 1
Tuberkulose Gruppe D, 2
Tuberkuløs smitte Gruppe D, 1
Tumor, epitelial Gruppe F, Gruppe 1
Tunge løft Gruppe E, 11 og 13
Tunghørighed Gruppe E, 3
Tænder og tandkød Gruppe G
U
Udstødningsgasser fra dieselmotorer Gruppe F, Gruppe 2A
Underarme Gruppe E, 6a
Uorganiske blyforbindelser Gruppe F, Gruppe 2A
Urinblærekræft Gruppe A 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Uspecifikt støv Gruppe C, 7
Uvant arbejde Gruppe E, 6a og b
V
Vanadium Gruppe A, 14
Varicella zoster-virus Gruppe H, 1i
Varieret arbejde Gruppe E, 6
Vibrationer Gruppe E, 5 og 11d
Vinylklorid Gruppe F, Gruppe 1
W
Weil's syge Gruppe D, 1
Wolframkarbid, partikler af metallisk kobolt med Gruppe F, Gruppe 1
Ø
Øjenslimhindebetændelse Gruppe A, 5
Øvre luftvejsslimhindebetændelse Gruppe A, 5
Å
Åndssvækkelse, tidlig Gruppe A, 11 og 16

Indhold

Indhold

Henter PDF