Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 6 - Oplysninger, der under ingen omstændigheder må behandles som fortrolige efter § 28 b

Bilag 6 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 910 af 11. september 2008 om genteknologi og arbejdsmiljø

I henhold til § 28 b må følgende oplysninger under ingen omstændigheder behandles som fortrolige, når de anmeldes i henhold til kapitel 3, 4 og 5 i denne bekendtgørelse:

  1. de generelle kendetegn ved genetisk modificerede mikroorganismer, anmelderens navn og adresse samt anvendelsesstedet
  2. den indesluttede anvendelses klasse og indeslutningsforanstaltninger
  3. vurderingen af forudsigelige virkninger, herunder navnlig skadelige virkninger for menneskers sundhed og for miljøet.

Bevarelse af fortroligheden

Hvis anmelderen trækker sin anmeldelse tilbage, uanset grunden hertil, skal den kompetente myndighed respektere oplysningernes fortrolige karakter.

Indhold

Indhold

Henter PDF