Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Biologiske grænseværdier

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 291 af 19. marts 2024 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet

Liste over biologiske grænseværdier

Stof Biologisk grænseværdi Biologisk materiale
Bly 20 μg Pb/100 ml blod

Indhold

Indhold

Henter PDF