Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 7, 10, 11, 23-26, 28, 33 og 34 i lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1840 af 19. december 2023 om ikrafttræden af § 1, nr. 7, 10, 11, 23-26, 28, 33 og 34 i lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven

(Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.)

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 1540 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 7, 10, 11, 23-26, 28, 33 og 34, i lov nr. 1540 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2024.

Arbejdstilsynet, den 19. december 2023

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg

 

Indhold

Indhold

Henter PDF