G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 411 af 28. juli 1977 om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre

I medfør af § 28, stk. 2, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre fastsætter socialministeriet efter indstilling af sikringsstyrelsen herved følgende:

§ 1. Såfremt omsætning af rente til kapital finder sted i henhold til lovens § 28, stk. 1, fastsættes kapitalbeløbet til så mange gange rentens årlige beløb, som de som bilag trykte tabeller (A og B) angiver for vedkommende alder.

§ 2. Denne bekendtgørelse har virkning fra den 1. juli 1977.

Stk. 2. Bekendtgørelse af 6. november 1945 fra ministeriet for særlige anliggender vedrørende regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til § 28, stk. 2, i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre ophæves.

Socialministeriet, den 28. juli 1977.

Eva Gredal / N. Raaschou-Nielsen.

Bilag

1 - Tabeller

Indhold

Indhold

Henter PDF