Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 10 - Forskrifter for afmærkning af forhindringer og steder der frembyder en fare, samt af færdselsveje

Bilag 10 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

1. Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare

1.1.

De steder på en virksomheds bebyggede område, som arbejdstagerne færdes på i forbindelse med deres arbejde, og hvor der er risiko for at støde mod forhindringer eller risiko for nedfaldende genstande, eller at personer kan falde ned, skal afmærkes ved hjælp af gul- og sortstribede eller rød og hvidstribede bånd.

1.2.

Afmærkningens dimensioner skal afpasses efter størrelsen af den forhindring eller det sted, der frembyder en fare.

1.3.

De gule og sorte eller røde og hvide striber skal have en hældning på 45° og skal være omtrent lige brede.

1.4.

Eksempel

Grafisk illustration af afmærkning af forhindring og steder der frembyder en fare

Figur 7 - Eksempel på afmærkning af forhindring og steder der frembyder en fare.

2. Afmærkning af færdselsveje

2.1.

Når lokalernes anvendelse og udstyr gør det påkrævet af hensyn til arbejdstagernes beskyttelse, skal færdselsveje, der benyttes af køretøjer, være klart afmærket med en uafbrudt stribe i en tydelig farve, helst hvid eller gul, valgt under hensyntagen til underlagets farve.

2.2.

Ved stribernes placering skal tages hensyn til den for sikkerheden nødvendige afstand mellem køretøjerne og genstande, der befinder sig i nærheden, samt mellem fodgængere og køretøjer.

2.3.

Færdselsveje i fri luft i virksomhedens bebyggede områder skal ligeledes om nødvendigt være afmærket, medmindre de er afgrænset eller flisebelagt på passende vis.

Indhold

Indhold

Henter PDF