Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 09 - Forskrifter for mærkning og placering af ildslukningsmateriel

Bilag 9 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

1. Indledende bemærkning

1.1. Dette bilag finder anvendelse på materiel som udelukkende anvendes til slukning af ild.

2. Brandslukningsmateriel skal farvemærkes, og dets placering skal angives ved hjælp af et skilt og/eller en farvemærkning af de områder, hvor det er placeret, eller ved indgangen til disse.

3. Til afmærkning af dette udstyr anvendes rødt. Den røde farve skal dække en så stor del af overfladen, at udstyret bliver let genkendeligt.

4. De i bilag 3, punkt 3.5, omhandlede skilte skal anvendes til at vise placeringen af dette materiel.

Indhold

Indhold

Henter PDF