Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Generelle forebyggelsesprincipper

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 65 af 22. januar 2024 om systematisk arbejdsmiljøarbejde

  1. Forhindring af risici.

  2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

  3. Bekæmpelse af risici ved kilden.

  4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet.

  5. Hensyntagen til den tekniske udvikling.

  6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt.

  7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet.

  8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse.

  9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

Indhold

Indhold

Henter PDF