Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 1 - Krav til det organ, der anerkendes i henhold til artikel 14

Bilag 1 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93.

  1. Det organ, der anerkendes i henhold til denne forordnings artikel 14 (i det følgende benævnt »organet«) oprettes inden for Fællesskabet.
  2. I henhold til organets vedtægter har nationale akkrediteringsorganer fra Fællesskabet ret til at være medlemmer, forudsat at de overholder organets regler og målsætninger samt andre betingelser heri og som aftalt med Kommissionen i rammeaftalen.
  3. Organet hører alle interesserede parter.
  4. Organet tilbyder sine medlemmer peerevalueringstjenester, som opfylder kravene i artikel 10 og 11.
  5. Organet samarbejder med Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning.

Indhold

Indhold

Henter PDF