Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 1 - Følgende lande er omfattet af zone A

Bilag 1 til Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022 om arbejdsskadesikring.

Medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.

Indhold

Indhold

Henter PDF