Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 01 - Forskud på underholdsbidrag, særlige fødsels- og adoptionsydelser

Bilag 1 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(Artikel 1, litra z))

I. Forskud på underholdsbidrag

A. BELGIEN

Forskud på underholdsbidrag omhandlet i loven af 21. februar 2003, der inden for rammerne af SPF Finances opretter en tjeneste for administration af underholdskrav

B. DANMARK

Forskud på børnebidrag fastlagt i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, der er konsolideret ved lovbekendtgørelse nr. 765 af 11. september 2002

C. TYSKLAND

Forskud på underholdsbidrag i henhold til den tyske lov om forskud på underholdsbidrag (Unterhaltsvorschussgesetz) af 23. juli 1979

D. FRANKRIG

Familiebidrag betalt til et barn, hvis ene eller begge forældre er i mora eller ude af stand til at opfylde deres underholdsforpligtelser, eller betaling af underholdsbidrag fastlagt ved en retsafgørelse

E. ØSTRIG

Forskud på underholdsbidrag i henhold til lov om forskudsvis udbetaling af bidrag til børns underhold (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 — UVG)

F. PORTUGAL

Forskud på underholdsbidrag (lov nr. 75/98, 19. november, om sikring af underhold til mindreårige)

G. FINLAND

Underholdsbidrag i henhold til lov om sikring af børnebidrag (671/1998)

H. SVERIGE

Underholdsbidrag i henhold til lov om underholdsydelse (1996: 1030)

II. Særlige fødsels- og adoptionsydelser

A. BELGIEN

Fødselsydelse og adoptionsydelse

B. SPANIEN

Én betaling af ydelse ved barnefødsel

C. FRANKRIG

Fødsels- eller adoptionsydelse som del af »ydelse ved ankomst af små børn« (»prestations d’accueil au jeune enfant«)

D. LUXEMBOURG

Ydelse før fødsel

Ydelse ved fødsel

F. FINLAND

Barselspakke, fast beløb ved barsel og bistand i form af et fast beløb, der skal udligne omkostningerne ved international adoption i henhold til lov om barselsydelse.

Indhold

Indhold

Henter PDF