Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 11 - Særlige bestemmelser for anvendelsen af medlemsstaternes lovgivning

Bilag 11 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(Artikel 51, stk. 3, artikel 56, stk. 1, og artikel 83)

Indholdet af dette bilag fastlægges af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med traktaten snarest muligt og senest inden den i artikel 91 nævnte dato for anvendelsen af denne forordning.

Indhold

Indhold

Henter PDF