Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 11 - Særlige bestemmelser for anvendelsen af medlemsstaternes lovgivning

Bilag 11 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Generer PDF

(Artikel 51, stk. 3, artikel 56, stk. 1, og artikel 83)

Indholdet af dette bilag fastlægges af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med traktaten snarest muligt og senest inden den i artikel 91 nævnte dato for anvendelsen af denne forordning.

Henter PDF