Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 02 - Bestemmelser i overenskomster som er gældende, og som alt efter omstændighederne er begrænset til de personer, der er dækket af disse bestemmelser

Bilag 2 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(Artikel 8, stk. 1)

Indholdet af dette bilag fastlægges af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med traktaten snarest muligt og senest inden den i artikel 91 nævnte dato for anvendelsen af denne forordning

Indhold

Indhold

Henter PDF