Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 04 - Flere rettigheder for pensionister, der vender tilbage til den kompetente medlemsstat

Bilag 4 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(Artikel 27, stk. 2)

BELGIEN

TYSKLAND

GRÆKENLAND

SPANIEN

FRANKRIG

ITALIEN

LUXEMBOURG

ØSTRIG

SVERIGE

Indhold

Indhold

Henter PDF