Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 06 - Udpegning af type A-lovgivning, der skal nyde godt af den særlige koordinering

Bilag 6 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(Artikel 44, stk. 1)

A. GRÆKENLAND

Lovgivning vedrørende landbrugets forsikringsordning (OGA) i henhold til lov nr. 4169/1961

B. IRLAND

Del II, kapitel 15, i Social Welfare (Consolidation) Act, 1993

C. FINLAND

Invalidepension fastlagt i henhold til lov om nationale pensioner af 8. juni 1956 og ydet i henhold til overgangsbestemmelserne i lov om nationale pensioner (547/93)

Nationale pensioner til personer, der er handicappede eller bliver handicappet i en ung alder (lov om nationale pensioner (547/93)

D. SVERIGE

Indkomstafhængige ydelser ved sygdom og erstatning ved sygdom (lov 1962:381 som ændret ved lov 2001:489)

E. DET FORENEDE KONGERIGE

a) Storbritannien

Del 30A, stk. 5, del 40, 41 og 68 i Contributions and Benefits Act 1992.

b) Nordirland

Del 30A, stk. 5, 40, 41 og 68 i Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992

Indhold

Indhold

Henter PDF