Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 07 - Overensstemmelse mellem lovgivningen i medlemsstaterne om kriterierne i forbindelse med invaliditetsgrad

Bilag 7 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(Artikel 46, stk. 3, i forordningen)

Belgien

Medlemsstater Ordninger administreret af medlemsstaternes institutioner, der har truffet afgørelse om anerkendelse af invaliditetsgraden Ordninger administreret af belgiske institutioner, for hvilke afgørelsen er bindende i tilfælde af overensstemmelse
Almindelig ordning Ordning for minearbejdere Ordning for søfolk Ossom
Almindelig invaliditet Erhvervsudygtighed
FRANKRIG 1. Generel ordning:          
- Gruppe III (plejetilfælde) Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Gruppe II Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
– Gruppe I Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
2. Ordning for landbruget
- Fuld almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- 2/3 almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Plejetilfælde Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
3. Ordning for minearbejdere:
- Partiel, almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Plejetilfælde Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Erhvervsudygtighed Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
4. Ordning for minearbejdere:
- Almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Plejetilfælde Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Erhvervsudygtighed Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
ITALIEN 1. Almindelig ordning:          
- Invaliditet (arbejdere) Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Invaliditet (funktionærer) Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
2. Ordning for søfolk:
- Utjenstdygtighed til søs Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
LUXEMBOURG (10) Invaliditet (arbejdere) Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
Invaliditet (funktionærer) Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse

(10) Angivelserne vedrørende overensstemmelse mellem på den ende side Luxembourg og på den anden side Frankrig og Belgien vil blive genstand for en fornyet teknisk undersøgelse, der vil tage hensyn til de ændringer, der er foretaget i den nationale luxembourgske lovgivning.

Frankrig

Medlemsstater Ordninger administreret af medlemsstaternes institutioner, der har truffet afgørelse om anerkendelse af invaliditetsgraden Ordninger administreret af franske institutioner, for hvilke afgørelsen er bindende i tilfælde af overensstemmelse
Almindelig ordning Ordning for landbruget Ordning for minearbejdere Ordning for søfolk
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Plejetilfælde 2/3 Invaliditet Fuld invaliditet Plejetilfælde 2/3 almindelig invaliditet Plejetilfælde Erhvervsudygtighed 2/3 almindelig invaliditet Fuld erhvervsudygtighed Plejetilfælde
BELGIEN 1. Almindelig ordning Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
2.   Ordning for minearbejdere
- partiel almindelig invaliditet Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Erhvervsudygtighed Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse (12)      
3. Ordning for søfolk Overensstemmelse (11) Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse (11) Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse (11) Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
ITALIEN 1. Almindelig ordning                        
- invaliditet (arbejdere) Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- invaliditet (funktionærer) Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
2.   Ordning for søfolk
- Utjenstdygtighed til søs Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
LUXEMBOURG (13) Invaliditet (arbejdere) Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
Invaliditet (funktionærer) Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse

(11) For så vidt den invaliditet, der anerkendes af de belgiske institutioner, er almindelig invaliditet.

(12) Kun hvis den belgiske institution har anerkendt, at arbejderen ikke kan klare arbejde under jorden eller på jorden.

(13) Angivelserne vedrørende overensstemmelse mellem på den ende side Luxembourg og på den anden side Frankrig og Belgien vil blive genstand for en fornyet teknisk undersøgelse, der vil tage hensyn til de ændringer, der er foretaget i den nationale luxembourgske lovgivning.

Italien

Medlemsstater Ordninger administreret af medlemsstaternes institutioner, der har truffet afgørelse om anerkendelse af invaliditetsgraden Ordninger administreret af italienske institutioner, for hvilke afgørelsen er bindende i tilfælde af overensstemmelse
Almindelig ordning Søfolk, der er ude af stand til at sejle
Arbejdere Funktionærer
BELGIEN 1. Almindelig ordning Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
2. Ordning for minearbejdere
- partiel almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- erhvervsudygtighed Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
3. Ordning for søfolk Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
FRANKRIG 1. Almindelig ordning      
- Gruppe III (plejetilfælde) Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Gruppe II Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Gruppe I Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
2. Ordning for landbruget
- fuld almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- partiel general invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- plejetilfælde Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
3. Ordning for minearbejdere
- fuld almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- plejetilfælde Overensstemmelse Overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- erhvervsudygtighed Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
4. Ordning for søfolk
- partiel general invaliditet Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- plejetilfælde Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- erhvervsudygtighed      

Luxembourg

(14)

Medlemsstater Ordninger administreret af medlemsstaternes institutioner, der har truffet afgørelse om anerkendelse af invaliditetsgraden Ordninger administreret af italienske institutioner, for hvilke afgørelsen er bindende i tilfælde af overensstemmelse
Invaliditet - arbejdere Invaliditet - funktionærer
BELGIEN 1. Almindelig ordning Overensstemmelse Overensstemmelse
2.  Ordning for minearbejdere:
- partiel almindelig invaliditet Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
- Erhvervsudygtighed Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
3. Ordning for søfolk Overensstemmelse (15) Ikke overensstemmelse (15)
FRANKRIG 1. Almindelig ordning:    
- Gruppe III (plejetilfælde) Overensstemmelse Overensstemmelse
- Gruppe II Overensstemmelse Overensstemmelse
- Gruppe I Overensstemmelse Overensstemmelse
2. Ordning for landbruget:
- fuld almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse
- 2/3 almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse
- plejetilfælde Overensstemmelse Overensstemmelse
3.   Ordning for minearbejdere:
- 2/3 almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse
- plejetilfælde Overensstemmelse Overensstemmelse
- fuld almindelig invaliditet Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse
4. Ordning for søfolk:
- partiel almindelig invaliditet Overensstemmelse Overensstemmelse
- plejetilfælde Overensstemmelse Overensstemmelse
- erhvervsudygtighed Ikke overensstemmelse Ikke overensstemmelse

(14) Angivelserne vedrørende overensstemmelse mellem på den ende side Luxembourg og på den anden side Frankrig og Belgien vil blive genstand for en fornyet teknisk undersøgelse, der vil tage hensyn til de ændringer, der er foretaget i den nationale luxembourgske lovgivning.

(15) For så vidt den invaliditet, der anerkendes af de belgiske institutioner, er almindelig invaliditet.

Indhold

Indhold

Henter PDF