G� til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 3 - Medlemsstater, der anvender refusion af udgifter til naturalydelser på grundlag af faste beløb

Bilag 3 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(som nævnt i gennemførelsesforordningens artikel 63, stk. 1)

IRLAND

SPANIEN

ITALIEN

MALTA

NEDERLANDENE

PORTUGAL

FINLAND

SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE

Indhold

Indhold

Henter PDF