Gå til hovedindholdet

Særlige regler for branchen politi, beredskab og fængsler

AT-vejledninger, bekendtgørelser, love og EU-forordninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen politi, beredskab og fængsler.

De vigtigste AT-vejledninger

Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder i alle brancher. Arbejdstilsynet har derfor udvalgt en række AT-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen.

Ulykkesrisici

Faldrisiko på gulv - AT-vejledning A.1.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - AT-vejledning F.0.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder - AT-vejledning F.0.7

Forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder - AT-vejledning F.0.5

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Muskel- og skeletbesvær

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Psykisk arbejdsmiljø 

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker - AT-vejledning 4.2.1

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Stor arbejdsmængde og tidspres - AT-vejledning 4.1.1

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet - AT-vejledning 4.11.1

Vold - AT-vejledning D.4.3

Støj

Støj - AT-vejledning D.6.1

Måling af støj på arbejdspladsen - AT-vejledning D.7.4

Høreværn - AT-vejledning D.5.2

Kemi

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

Åndedrætsværn og dets brug - AT-vejledning D.5.4

Indeklima

Indeklima - AT-vejledning A.1.2

Sidst revideret: 28. januar 2021

Henter PDF