Gå til hovedindholdet

Tilbagebetaling af RUT-bøder

Arbejdstilsynet genoptager sager om overtrædelser af RUT-anmeldepligten begået i perioden fra 1. januar 2011 til og med 24. juni 2019. Det betyder blandt andet, at du/I får tilbagebetalt bøder for overtrædelse af RUT-anmeldepligten.

Arbejdstilsynet kontakter dig eller din virksomhed

Hvis du eller din virksomhed har vedtaget en administrativ bøde fra Arbejdstilsynet vedr. overtrædelse af RUT-anmeldepligten i perioden fra 1. januar 2011 til og med 24. juni 2019, vil du/I derfor modtage en ny afgørelse om henlæggelse af sagen og annullering eller tilbagebetaling af bøden.

I nogle tilfælde vil Arbejdstilsynet også sende en e-mail til dig eller din virksomhed med anmodning om at indsende adresseoplysninger til Arbejdstilsynet. Disse oplysninger skal Arbejdstilsynet bruge for at kunne sende den nye afgørelse til dig eller din virksomhed på sikker vis.

Når du/I modtager den nye afgørelse, vil du/I yderligere blive bedt om at indsende kontooplysninger til Arbejdstilsynet, hvis du eller din virksomhed skal have penge tilbage. Det er Statens Administration, der forestår tilbagebetalingen af bøderne.

Hvornår tilbagebetales pengene?

Arbejdstilsynet vil arbejde så hurtigt som muligt, men der må forventes en vis sagsbehandlingstid grundet antallet af sager, deres alder, og fordi der er tale om udenlandske virksomheder. Det skal bl.a. undersøges, om sagernes parter stadig har de samme kontaktoplysninger og eksisterer, herunder om virksomheden f.eks. er opløst.

Tilbagebetalingen forventes dog i de fleste sager at kunne foretages i løbet af 2021.

Hvis man har fået en dom eller modtaget en bøde fra politiet, vil ens sag eller dom i stedet blive genoptaget af politiet.

 

Information about refunding of RUT fines in other languages

At the national website Workplacedenmark.dk you can find information about refunding of fines from the Register of Foreign Service Providers (RUT) in the following languages: English, Polish, German, Lithuanian, Romanian, Russian, Italian, Spanish and Portuguese.

RUT fines refunded

RUT-Geldbußen werden erstattet

Zwrot grzywien RUT

Grąžinamos Užsienio šalių paslaugų teikėjų registro (dan. sutr. RUT) paskirtos baudos

Amezile RUT vor fi rambursate

RUT-штрафы будут возвращены

Rimborso multe RUT

Devolución de las sanciones por falta de declaración al RUT

As multas do RUT serão reembolsadas

Henter PDF