Gå til hovedindholdet

Anmeldelse til Produktregistret

I Produktregistret findes en samlet adgang til de forskellige typer af anmeldelser og indberetning af mængde.

Danske virksomheder skal bruge NemID til log in i Produktregistret. Medarbejderens NemID skal have tilføjet rettigheder til Produktregisteret af virksomhedens egen NemID administrator. *

Adgang til Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI) og Produktregistret med NemID - pdf

Udenlandske virksomheder skal oprettes som brugere i Produktregistret. Dette gøres ved at den udenlandske virksomhed sender en mail til

PD@at.dk

I mailen skal følgende oplyses:

  • Virksomhedens navn og adresse
  • Brugerens navn og e-mail
  • Mobiltelefonnummer (til modtagelse af SMS kode ved hver log in.)

Når rettigheder eller bruger er tilføjet kan der anmeldes i Produktregistret. Det koster ikke noget at bruge Produktregistret.

Brugervejledning til Produktregistret - om hvordan man foretager de forskellige anmeldeler - pdf

Se hvad I skal gøre, når I modtager PR-nummer, efter at stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret

I skal påføre PR-nummeret på stoffets eller materialets emballage senest et år efter, det er blevet tildelt. 

PR-nummeret skal desuden angives i produktets sikkerhedsdatablad (brugsanvisning) under punkt 1.1. ”Produktidentifikator”, eller i punkt 15: ”Oplysninger om regulering”, jf. bilag II (15.1) i REACH forordningens krav om gengivelse af oplysninger om national regulatorisk status.

Et PR-nummer er ikke en form for godkendelse af stoffet eller materialet, men et bevis på, at stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret.

Produktregistret beder om mængdeoplysninger hvert 2. år

Produktregistret vil i de ulige år kontakte den danske virksomhed for indsendelse af de faktiske oplysninger om de producerede eller importerede mængder for de stoffer og materialer, som er anmeldt.

Den danske virksomhed vil modtage et brev i sin e-Boks, når det er tid til at indberette mængder i Produktregistret.

Udenlandske virksomheder kan anmelde stoffer og materialer

En udenlandsk virksomhed kan anmelde et stof eller materiale i stedet for den danske importør. Dette gøres som en standard anmeldelse. I forbindelse med standard anmeldelsen skal den udenlandske anmelder oplyse, hvem der er dansk importør ved at indtaste CVR-nummeret for de danske virksomheder, der importerer produktet. De danske virksomheder vil automatisk modtage en besked i deres e-Boks, hvor de bliver bedt om at bekræfte importen af produktet i Produktregistret.

Det er også muligt for en udenlandsk virksomhed, at anmelde en råvare til brug for sammensætningen i anmeldelser fra andre virksomheder.

Den udenlandske anmelder skal opfylde de samme krav om at ajourføre de indsendte oplysninger som en dansk anmelder.

Produktregistret vil hvert andet år bede danske importører om at indsende oplysninger om de faktiske mængder for standard anmeldelser.

Ajourføring af anmeldelser

I skal ajourføre en produktanmeldelse, hvis de oplysninger, I tidligere har indsendt, ændrer sig væsentligt. Det kan fx være, at sammensætningen af stofferne og materialerne bliver ændret, at import eller fremstilling stopper eller mærkningen ændrer sig.

I skal bl.a. ajourføre jeres anmeldelse af et stof eller materiale, når det overgår til at blive mærket efter CLP-forordningen frem for efter Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning.

I skal ajourføre oplysningerne i Produktregistret, hvis firmaets juridiske forhold ændrer sig, fx hvis CVR-nummeret ændrer sig.

I skal ajourføre anmeldelser digitalt 

I skal logge ind i Produktregistret for at registrere ændringerne. Når I er logget ind, fremsøges det aktuelle produkt, og det vil her være muligt at registrere de nye oplysninger.Henter PDF