G� til hovedindholdet

Vi kan ikke nå at revidere vores arbejdspladsvurdering (APV). Derfor når den at blive mere end 3 år gammel. Kan vi få dispensation?

Nej, Arbejdstilsynet kan ikke give dispensation, fordi det er et lovkrav, at der skal ske en revision af en virksomheds APV hvert tredje år.

Henter PDF