G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Vi var 100 medarbejdere i foråret, men nu er vi over 100 medarbejdere – kan vi stadigvæk søge Arbejdsmiljøpuljen?

Antal ansatte/årsværk opgøres som gennemsnittet af årsværk i kalenderåret før ansøgningsåret. Søger virksomheden om tilskud i 2021, er det gennemsnittet af virksomhedens årsværk i 2020, der danner grundlaget for opgørelsen af ansatte.

Henter PDF