Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Hvorfor får jeg afslag på støtte?

Du kan få afslag på din ansøgning i en række tilfælde. Det vil være, hvis det er Arbejdstilsynets vurdering, at dit projekt ikke lever op til formål og indsatsområder i bekendtgørelsen, eller at du ikke lever op til kravene til at kunne være ansøger. Det kan også være i tilfælde, hvor du ikke har givet Arbejdstilsynet alle relevante oplysninger, sådan at vi kan behandle din ansøgning. Mangler der oplysninger i din ansøgning, vil du i de fleste tilfælde få mulighed for at eftersende de relevante oplysninger, inden for en fastsat tidsfrist. Har du ikke indsendt dokumentationen inden for tidsfristen, vil ansøgningen blive annulleret og du vil modtage et afslag. Er din ansøgning meget mangelfuld, forbeholder Arbejdstilsynet sig retten til at afvise ansøgningen.


I tilfælde, hvor det viser sig at du er kommet med urigtige eller vildledende oplysninger ifm. sagsbehandling af din ansøgning, medfører det et afslag på ansøgningen. Opdager vi det først senere i forløbet, vil dit tilsagn blive annulleret, og du vil selv skulle bære alle afholdte udgifter.


Dit projekt kan ikke bruges til at opfylde gældende lovkrav. Vi tjekker, om der ligger et påbud på din virksomhed på ansøgningstidspunktet. Har din virksomhed et påbud, der er overlappende med det ansøgte projekt, vil det medføre afslag.


Har du tidligere søgt til og opnået tilsagn til et tilsvarende projekt, vil du også modtage afslag, da der ikke gives tilskud til et projekt mere end én gang. Du kan dog altid søge om tilskud til en anden type projekt.


Får du afslag på din ansøgning, vil du altid modtage en begrundelse for dit afslag. Modtager du et afslag, er du ikke afskåret fra at sende en ny ansøgning, til et andet projekt.


Arbejdstilsynets afgørelser ifm. med sagsbehandling af ansøgninger og udbetalinger fra puljen, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Henter PDF