Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg ansøger?

Sæt dig grundigt ind i vejledningen inden du ansøger om og accepterer et tilsagn, så du ved, hvad der forventes af dig. Nedenfor er en kort oplistning af nogle af de forhold, som du skal være særlig opmærksom på ifm. din ansøgning:

  • Husk at høre din arbejdsmiljøorganisation eller en repræsentant for medarbejderne om dit projekt inden du indsender din ansøgning.
  • Alle felter i ansøgningsskemaet er obligatoriske, medmindre andet fremgår. Det letter sagsbehandlingen at udfylde dem med det samme og vedhæfte alt påkrævet dokumentation.
  • Indgå først endelige aftaler og afhold udgifter, efter at du har opnået tilsagn om tilskud til dit projekt.
  • Udgifterne skal være afholdt i projektperioden for at være tilskudsberettigede. Udgifter til ekstern hjælp til udfyldelse af ansøgning kan dog afholdes forud for indsendelse af ansøgningen.
  • Selvom du får ekstern hjælp til at udfylde ansøgningen og klargøre relevant dokumentation, skal du stadig selv indsende den færdige ansøgningen via tilskudsportalen, ved brug af virksomhedens NemID.
  • Bekendtgørelsens liste over tilskudsberettigede udgifter er udtømmende.
  • Alle forpligtigelser skal overholdes for at få udbetalt det fulde tilskudsbeløb.
  • Vær opmærksom på, om der i tilsagnet er fastsat særlige forpligtigelser for dit projekt.

Sidst revideret: 26. februar 2021

Henter PDF