Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Hvad er baggrund og formål?

Baggrund

Tilskudspuljen er et resultat af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte fra maj 2019. Der bliver i 2021-2023 afsat ca. 100 mio. kr. til initiativer til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder. Puljen administreres af Arbejdstilsynet, og uddeles i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 262 af 23. februar 2021 om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder. Tilskuddet gives ved ansøgning som et forhåndstilsagn, hvorefter virksomheden kan begynde projektet, når tilsagnet er accepteret. Der kan gives tilskud til 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet udbetales, når projektet er gennemført og godkendt af Arbejdstilsynet.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er, at medvirke til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder, ved at give tilskud til projekter, der har til formål at forbygge at ansatte nedslides fysisk eller psykisk, kommer ud for arbejdsulykker samt fremme de ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet. Der er fastsat tre indsatområder, som projekterne skal understøtte, for at kunne opnå tilsagn om tilskud; autoriseret arbejdsmiljørådgivning, sundhedsfremme i form af fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke gives tilskud til projekter, der har til formål at opfylde gældende lovkrav. Har du modtaget et påbud eller anden reaktion fra Arbejdstilsynet, kan du derfor ikke benytte puljen til at udbedre påbuddet.

Henter PDF