G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Hvordan laver man en ændring til et godkendt budget?

Hvis der sker ændringer i budgettet undervejs i projektet, skal Arbejdstilsynet godkende ændringerne, såfremt budgetposterne afviger mere end 20 pct. fra budgetposterne i det godkendte budget. Du skal kontakte Arbejdstilsynet via din sag på Tilskudsportalen for at få godkendt budgetændringen.

Eksempler på budgetændring, der ikke kræver godkendelse

Hvis du vil flytte 10.000 kr. fra en budgetpost til en anden, skal begge poster være på 50.000 kr. eller derover inden ændringen. På den måde vil ingen af budgetposterne blive ændret mere end 20 pct.

 

Oprindeligt budget

Nyt budget

Ændring i beløb

Ændring i %

Budgetpost 1

65.000

75.000

10.000

15%

Budgetpost 2

75.000

65.000

-10.000

-13%

Budget i alt

140.000

140.000

0

0%

Her er ændringen på begge budgetposter under 20 pct. og skal derfor ikke godkendes af Arbejdstilsynet.

Eksempel på budgetændring, der kræver godkendelse

Hvis du vil flytte 10.000 kr. til en budgetpost, der oprindelig var under 50.000 kr., vil det være en afvigelse fra det oprindelige budget på over 20 pct.

 

Oprindeligt budget

Nyt budget

Ændring i beløb

Ændring i %

Budgetpost 1

50.000

60.000

10.000

20%

Budgetpost 2

20.000

10.000

-10.000

-50%

Budget i alt

70.000

70.000

0

0%

Her er ændringen på budgetpost 2 over 20 pct. og skal derfor godkendes af Arbejdstilsynet.

Ændringerne skal foretages inden for det godkendte tilsagnsbeløb, der ikke kan forhøjes.

Henter PDF