Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Har det betydning for ansøgninger, om virksomheden som følge af COVID-19 har modtaget kompensation?

Virksomheder, der som følge af COVID-19 har fået kompensation for stedbundne faste omkostninger, skal oplyse, hvor meget de har fået i kompensation. Ordningen ’faste omkostninger light’ er omfattet af EU’s ’de minimis-forordning’. Virksomheder må ikke modtage mere end 1,5 mio. kr. i støtte under ’de minimis-forordningen’ i de sidste tre år.

Virksomheden skal i ansøgningen til Arbejdsmiljøpuljen oplyse, om den har modtaget de minimis-støtte i indeværende og de to foregående regnskabsår. Hvis virksomheden har modtaget de minimis-støtte, skal det totale støttebeløb oplyses i ansøgningen.

Henter PDF