Gå til hovedindholdet

Er der en grænse for, hvor høj lejeprisen på et teknisk hjælpemiddel må være ved ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdsmiljøpuljen giver tilskud til leje af tekniske hjælpemidler i op til 3 måneder. Adgangen til at få tilskud til leje giver virksomheden mulighed for at afprøve et teknisk hjælpemiddel, så man kan vurdere, om hjælpemidlet er egnet til opgaven, og dermed undgå fejlinvesteringer. Er lejeprisen fastsat, så den ender med at være på niveau med købsprisen, er der reelt tale om et køb.

Udlejningsprisen for et teknisk hjælpemiddel må derfor som udgangspunkt ikke udgøre mere end en tredjedel af købsprisen på et nyt tilsvarende hjælpemiddel. Hertil kan der efter en konkret vurdering tillægges rimelige udgifter til instruktion i brug af hjælpemidlet, montage, afmontering og transport af udstyret.

Henter PDF