Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøet: Hvad betyder det, at tilskuddet gives som de minimis-støtte?

Tilskuddet udbetales som såkaldt ”de minimis-støtte” efter EU´s statsstøtteregler. De minimis betyder, at tilskudsbeløbet er under en bagatelgrænse og derfor ikke påvirker samhandlen i EU, selvom det er statsstøtte. Det har den konsekvens, at virksomheder maksimalt må modtage 200.000 EURO (cirka 1,5 mio. kr.) i de minimis-støtte inden for de seneste tre regnskabsår. Den enkelte virksomhed kan altså modtage tilskud fra puljen, så længe det samlede tilskud fra puljen og andre offentlige instanser ikke overstiger ca. 1,5 mio. kr. inden for de sidste tre regnskabsår.

Offentlige ansøgere der udfører ikke-økonomiske aktiviteter, fx folkeskoler, er ikke omfattet af de minimis reglerne, og tilskuddet til skolen skal derfor ikke lægges sammen med resten af kommunens de minimis-støtte.

Offentlige virksomheder, der udfører økonomiske aktiviteter, fx kommunalt ejede forsyningsselskaber, er omfattet af de minimis-reglerne og må derfor ikke modtage mere end 200.000 EUR inden for de seneste 3 regnskabsår.

Hvis jeres virksomhed kontrolleres af en anden virksomhed eller omvendt, skal al de minimis-støtte, der er udbetalt til de pågældende virksomheder til sammen, angives. Der er dog lavere grænser for visse brancher. Hvorvidt du er omfattet af en af de lavere beløbsgrænser for tilskud afhænger af, om din virksomhed arbejder med vejgodstransport for fremmed regning, landbrug, fiskeri eller akvakultur. Om din virksomhed konkret er omfattet afhænger af, om den er omfattet af definitionerne i de forordninger, der er nævnt i puljebekendtgørelsens § 15.

Beløbsgrænserne er:

Du kan dog få en indikation af, hvorvidt du er omfattet, ved at tjekke din branchekode. Hvis du kan finde din branchekode på virk.dk under følgende grupperinger, er der en formodning for, at du kan være omfattet af en lavere beløbsgrænse: ”Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri” eller ”Transport og godshåndtering” – vælg ”Landtransport; rørtransport” og herefter ”Vejgodstransport og flytning”.

Gå til virk

Du kan også finde en oversigt hos Danmarks Statistik, her finder du de relevante branchekoder under A: Landbrug, jagt skovbrug og fiskeri, samt H.49.4: Vejgodstransport og flytning.

Danmarks statistik - Dansk Branchekode DB07, v3:2014-

Sidst revideret: 9. marts 2021

Henter PDF