G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg anmoder om udbetaling?

Sæt dig grundigt ind i vejledningen inden du indsender din anmodning om udbetaling, så du ved hvad der forventes af dig. Det er også en god ide at have læst afsnittene om udbetaling, allerede inden du går i gang med dit projektet, så du er opmærksom på, hvad det er for noget dokumentation du skal sørge for at indhente undervejs i forløbet, til brug for udbetalingen.
Nedenfor er en kort oplistning af nogle af de forhold, som du skal være særlig opmærksom på ifm. din anmodning om udbetaling:

  • Du får 80 procent i tilskud til godkendte tilskudsberettigede udgifter.
  • Anmodning om udbetaling skal være modtaget i arbejdstilsynet senest tre måneder efter projektperiodens slutdato.
  • Du skal indsende fakturaer på alle de tilskudsberettigede udgifter, som du ønsker at få udbetalt tilskud til.
  • Du skal kunne fremvise bl.a. betalingsdokumentation for dine udgifter, hvis du bliver bedt om det.
  • Du skal orientere din arbejdsmiljøorganisation eller en repræsentant for medarbejderne om den faglige afrapportering.

Henter PDF