Gå til hovedindholdet

Hvad er en arbejdsmiljørådgiver?

En autoriseret arbejdsmiljørådgiver er en virksomhed, der har specialiseret sig i at rådgive andre virksomheder om løsning af arbejdsmiljøproblemer. I skal betale rådgivningsvirksomheden for dens hjælp.

Autoriserede arbejdsmiljørådgivere er godkendt af Arbejdstilsynet for at sikre, at de er kvalificerede til at yde rådgivning af høj kvalitet.

Hvis en virksomhed får et kompetencepåbud af Arbejdstilsynet, kan den autoriserede arbejdsmiljørådgiver både hjælpe med at løse det konkrete arbejdsmiljøproblem og med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.

Arbejdsmiljørådgivere kan hjælpe organisationer og virksomheder med at opfylde deres forpligtelser i henhold til arbejdsmiljølovgivningen bredt.

Arbejdsmiljørådgiveren kan f.eks. hjælpe med at udarbejde arbejdsmiljøpolitikker og -procedurer, rådgive om risikovurdering og sikkerhedsforanstaltninger, hjælpe med at gennemføre arbejdsmiljøforbedringer og med at planlægge og gennemføre opkvalificering og uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljørådgivere

Henter PDF