Gå til hovedindholdet

Hvordan skal man håndtere asbestaffald?

I skal opbevare og transportere asbestholdigt affald i egnet, lukket emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Støvende asbestaffald skal fugtes, før det emballageres. Bortskaffelse af affald skal ske efter kommunes anvisninger.

Henter PDF