G� til hovedindholdet

Gælder reglerne om asbest også for private?

Ja, Arbejdstilsynets regler i bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet gælder også for private, men Arbejdstilsynet er ikke tilsynsmyndighed i forhold til ejeren af en bolig, hvor ejeren selv fjerner asbest mv., jf. § 76, stk. 4, i arbejdsmiljøloven.

Arbejdsmiljø - Lov 2062 - 2022 - med senere ændringer

Henter PDF