G� til hovedindholdet

Skal selvstændige og arbejdsgiver, der selv arbejder med asbest, også have gennemført den arbejdsmiljøfaglige uddannelse i arbejde med asbest?

Ja, alle personer, der er beskæftiget med asbestarbejde, skal, idet omfang det følger af § 12 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, have gennemgået en uddannelse i arbejde med asbestholdige materialer og være i besiddelse af et uddannelsesbevis.

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Ændringsbekendtgørelse 1869 - 2023 - Retsinformation

Henter PDF