G� til hovedindholdet

Hvad er Arbejdstilsynets hovedopgave?

Arbejdstilsynets hovedopgaver er at skabe

  1. et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
  2. grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet

Henter PDF