G� til hovedindholdet

Hvad er en AT-vejledning?

AT-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

AT-vejledninger bruges til at

  • uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser)
  • forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
  • oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
  • forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

Henter PDF