G� til hovedindholdet

Hvad er mit ansvar som arbejdsgiver ved arbejde med præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele?

Hvis I skal arbejde med præfabrikerede byggelementer og bygningsdele på bygge- og anlægspladser, skal du som arbejdsgiver sørge for at inddrage fabrikantens brugsanvisning og sikkerhedsinformation, når I planlægger og tilrettelægger arbejdet, så det kan udføres forsvarligt. De oplysninger, I kan have brug for, kan fx dreje sig som om vægten på elementerne, anvisninger om anhugning når de skal hejses med kran eller om krav til midlertidig afstivning.

Desuden skal du efter arbejdsmiljølovgivningen sørge for, at der er let adgang til en brugsanvisning for de enkelte byggeelementer og bygningsdele på arbejdsstedet, når det har betydning for sikkerhed og sundhed. I skal anvende brugsanvisningen, når I skal oplære og instruere medarbejderne i at udføre arbejdet forsvarligt. Fabrikantens brugsanvisning vil være tilstrækkelig, hvis den er fyldestgørende for, at I kan udføre arbejdet forsvarligt. 

Læs mere

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Byggevarer - om bl.a. ansvar i forbindelse med levering af byggevarer

 

Henter PDF