Gå til hovedindholdet

Hvad er leverandørens ansvar ved levering af præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele?

Den måde, som præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele pakkes sammen på paller, A-bukke mv., er omfattet af reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Leverandøren skal sørge for, at anvendelsen kan ske uden at være farlig for sikkerhed og sundhed. Herudover skal leverandøren også levere nødvendige og let forståelige anvisninger om betjening, transport og opstilling af de pakkede byggeelementer og bygningsdele, fx når glaspartier pakkes på A-bukke. Det kan fx være nødvendigt, at leverandøren angiver krav til det underlag, som de pakkede elementer må placeres på, når de bliver leveret på byggepladsen, så de ikke vælter.

Læs mere

Arbejdsmiljø - Lov 2062 - med senere ændringer - § 30 om leverandørens ansvar

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Om ansvar i forbindelse med at arbejde med byggevarer

Henter PDF