G� til hovedindholdet

Hvordan kan vi dokumentere, at vi har orienteret enten AMO eller de ansatte om indholdet af en tilbagemelding?

Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at I kan dokumentere orienteringen.

Den person, der melder tilbage i "Arbejdsmiljø i din virksomhed" (ADVI) på virksomhedens vegne, skal dog give en erklæring om, at enten Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte er blevet orienteret om indholdet af tilbagemeldingen, inden I sender den til os. Erklæringen sker under strafansvar.

Det kan være en god idé at orientere AMO eller medarbejderrepræsentanten skriftligt, fx via mail eller et mødereferat. På den måde kan I dokumentere, at orienteringen er sket rettidigt, hvis der opstår uenighed.

Henter PDF