Gå til hovedindholdet

Hvor ofte skal man lave eftersyn af sit el-værktøj?

Arbejdstilsynets regler siger, at eftersyn af el-værktøj skal foregå regelmæssig efter fabrikantens anvisning. Hvis fabrikanten ikke har angivet et eftersynsinterval, skal der gennemføres et eftersyn mindst hver tolvte måned. Desuden skal man hver gang, inden man bruger værktøjet, sikre sig, at der ikke er synlige fejl eller mangler ved udstyret. Sideløbende skal værktøjet vedligeholdes.

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1876 - 2023 - Retsinformation

Henter PDF