G� til hovedindholdet

Hvem må foretage eftersyn af hejse-, løfte- og transportredskaber?

Det er leverandøren eller en anden sagkyndig, altså en ekspert, der må lave et eftersyn. Vi betragter en person som ekspert, når personen kender til:

  • Den tekniske opbygning og funktion af redskabet
  • Brugsanvisningen til redskabet
  • Vores sikkerhedskrav til redskabet. Det gælder særligt for anmeldelse, prøvebelastning og journal
  • Om andre myndigheder stiller krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne.

Eksperten skal også have den nødvendige uddannelse og oplæring i at kunne yde service og vedligeholde redskabet.

Henter PDF