G� til hovedindholdet

Må vi selv stå for eftersynet af vores håndværktøj, stiger og andre tekniske hjælpemidler?

Ja, hvis det er en sagkyndig, en ekspert, der laver eftersynet ud fra leverandørens retningslinjer.

Eksperten skal være fagligt i stand til at lave et forsvarligt eftersyn. Hvis producenten eller leverandøren har skrevet en servicemanual eller noget lignende information, skal eksperten bruge det til eftersynet.

Eksperten behøver ikke have et særligt kursus

Vi stiller ikke krav om, at eksperten har et ”kursus i eftersyn”, men det kan være en god idé at tage et.

Eftersyn cirka en gang om året

Hvis brugsanvisningen ikke nævner, hvor tit I bør lave et eftersyn, regner vi normalt hver 12. måned for et passende interval.

Nogle tekniske hjælpemidler skal I efterse oftere. Det skal I fx i de situationer, hvor det tekniske hjælpemiddel bliver udsat for nogle påvirkninger, der kan lave en skade eller være årsag til, at der opstår en farlig situation.

Eftersynsskemaer

Der findes eftersynsskemaer med de punkter, I specielt skal tjekke på de forskellige typer værktøjer eller hjælpemidler. Skemaerne findes hos både BFA Industri BAR og BAU Jord til bord.

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer – BFA Industri

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr – BAU Jord til Bord

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du spørgsmål og svar om el

Henter PDF